Regional Director Message

ເລລານີ ເຈຍຣະວະນົນ

ເລລານີ ເຈຍຣະວະນົນ

Bhip Laos, Regional Director

ບໍລິສັດ ບີຮິປ ໄທຍແລນດ໌ ຈຳກັດ ໄດ້ກໍຕັ້ງໃນເມືອງໄທຍມາເປັນເວລາ 3 ປີ ດ້ວຍແຜນການຕະຫລາດທີ່ດີແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຕອບຮັບດີສຸດໃນເວລາສັ້ນໆໃນປະເທດໄທຍສົ່ງຜົນໃຫ້ບີຮິປເລີ່ມເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຫລາຍຂື້ນໃນເວລາອັນສັ້ນໆມີສະມາຊິກເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນເປັນທະວີຄູນສົ່ງຜົນໃຫ້ສະມາຊິກຫລາຍໆທ່ານປະສົບຄວາ່ມສຳເລັດຢ່າງກ້າວກະໂດດ

ການເປັນນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຈາກນາໆປະເທດປະກອບກັບສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ລະບົບການບໍລິຫານຈັດການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ທຳໃຫ້ທຸລະກິດຂອງ ບີຮິປເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທຸກປີຝ່າຍບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດທຸກຄົນເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການດຳເນີນການທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ທຸກຝ່າຍບໍ່ວ່າຈະເປັນ ພະນັກງານສະມາຊິກຫຼືຜູ້ບໍລິໂພກໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ດີ

ບີຮິປຫມຸ້ງຫມັ້ນທີ່ຈະປັບກົນລະຍຸດພັດທະນາຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າແລະບໍລິການຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເພື່ອຮອງຮັບການເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ ລວມເຖິງຈັດກິດຈະກຳອົບຮົມພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງສະມາຊິກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນຼນໃຫ້ສະມາຊິກທຸກທ່ານກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດຢ່າງມືອາຊີບ

ບີຮິປມີຄວາມເຊື່ອຫມັນໃນສະມາຊິກທຸກທ່ານວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ຫາກທ່ານມີຄວາມຫມຸ່ງຫມັ້ນຕັ້ງໃຈຝຶກອົບຮົມຕາມແບບແຜນຝຶກອົບຮົມຂອງເຮົາ ທ່ານຈະສາມາດພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມເປັນເລີດແລະໄປສູ່ຕຳແຫນ່ງຜູ້ນຳໃນອົງກອນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ

ບີຮິປຂໍຂອບໃຈສະມາຊິກທຸກທ່ານທີ່ໄວ້ວາງໃຈກ້າວເຂົ້າາມາເປັນຄອບຄົວບີຮິປກັບເຮົາ ບໍລິສັດຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າເຮົາຄອບຄົວບີຮິປທຸກຄົນຈະຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພັດທະນາອົງກອນຂອງເຮົາໃຫ້ເຕີບໂຕຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອຄວາມສຳເລັດທີ່ຢັ້ງຍືນຂອງເຮົາທຸກຄົນ

ຂໍສະແດງຄວາມນັບຖື

ເລລານີ ເຈຍຣະວະນົນ