B-GRN

B-GRN

B-HEALTHY

  • ບີ-ກຣີນ ຄວບຄຸ່ມການ Detox ທັ້ງສ່ວນຂອງລຳໃສ້, ລະບົບປັດສະວະ, ລະບົບເລືອດ ແລະ ຕັບ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີສ່ວນຊ່ວຍເຜົາຜານໄຂມັນສ່ວນເກີນ ແລະ ຫລຸດການເກີດໄຂມັນສະສົມ ໂດຍອີກເຄັດລັບທີ່ສຳຄັນຂອງ B-GRN ຄື L-Omitine ຊຶ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນໂຕກະຕຸ້ນການສ້າງ Growth Hormone ທີ່ມີ່ສ່ວນໃນການສ້າງກ້າມເນື້ອໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ຈຶ່ງມີຜົນຕໍ່ຂະບວນການເຜົາຜານທີ່ເພີ່ມຫລາຍຂື້ນດ້ວຍ

 

ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນ

> ອິນຸລິນ/ໂອລິໂກຟຣຸກໂຕສ, ຜົງໄຊລຽມອັສຄ໌, ສານສະກັດຈາກຫມາກສົ້ມແຂກ, ຮຳເຂົ້າໂອຕ(ເບຕ້າ-ກຼູແຄນ), ຜົງຣາສເບີຣີ່, ຜົງແຄຣນເບີຣີ່, ສານສະກັດຈາກອະເຊໂຣລ່າ ເຊີຣີ່, ຜົງຕົ້ນອ່ອນເຂົ້າສາລີ ແລະ ແອລ-ອໍຣ໌ນິທີນ ເປັນຕົ້ນ.