B-MAQUI

B-MAQUI

B-HEALTHY

  • ອາຫານເສີມ ບີ-ມາຄິອິ ມີສ່ວນປະກອບສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍໃນການຕ້ານສານອະນຸມູນອິດລະຫລະ ຄືຫມາກ Maqui Berry (ມາຄິອິ) ຊຶ່ງເປັນຫມາກໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຈາກຊາວອິນເດຍແດງຫລາຍສະຕະວັດ ໃຫ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມແຂງແຮງ, ສົດຊື່ນ, ສຸຂະພາບດີ
  • ຫມາກມາຄິອິຊຶ່ງເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນໃນ ບີ-ມາຄິອິ ມີລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະຫລາຍທີ່ສຸດໃນຫມາກໄມ້ທຸກຊະນິດໃນເວລານີ້ໂດຍລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະໃນອາຫານ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມ ຈະວັດໂດຍໃຊ້ຫົວຫນ່ວຍຂອງ ORAC SCORE ໂດຍ Maqui Berry ໄດ້ຮັບການວັດຄ່າ ORAC SCORE ມີ່ຄ່າເທົ່າກັບ 94,500 ຫນ່ວຍ
  • ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການເສື່ອມຕ່າງໆຂອງເຊວລ໌ ເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ສົມບູນແຂງແຮງຫລາຍຂື້ນ.

 

ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນ

> ຜົງມາຄິອິເບີຣີ່, ຜົງຣາສເບີຣີ່, ຜົງແຄຣນເບີຣີ່ ແລະ ຜົງເອລເດີຣ໌ເບີຣີ່ ເປັນຕົ້ນ.