C-MASK

C-MASK

C-COSMETIC

  • C-MASK ຕອບໂຈດທຸກປັນຫາຜິວ, ລົດສິວ, ຝ້າ, ກະ, ຈຸດດ່າງດຳ, ຮອຍຫມອງຄ້ຳ ແລະ ຮອຍແຫ່ວຕາມໄວ ດ້ວຍສ່ວນຜະສົມອັນຊົງຄຸ່ນຄ່າ ປະສານວິຕາມິນ ແລະ ສານສະກັດຈາກທໍາມະຊາດນາໆຊະນິດ
  • Astaxanthin:    ໃຄຫິມະຈາກສະວິຕເຊີຣ໌ແລນດ໌   ເປັນສານທີ່ອອກລິດຕ້ານຄວາມຊະລາ (Anti-aging) ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ ສູງກວ່າວິຕາມິນຊີເຖິງ 6 000 ເທົ່າ, ສູງກວ່າວິຕະມິນອີ 550 ເທົ່າ, ສູງກວ່າໂຄເອນໄຊມ໌ຄິວເທັນ 800 ເທົ່າ, ສູງກວ່າແຄທທີຊິນຈາກຊາຂຽວ 560 ເທົ່າ ແລະ ສູງກວ່າເບຕ້າ-ແຄໂຣທີນ 40 ເທົ່າ.
  • Hydrolyzed Rice Bran Protein: ໂປຣຕີນສະກັດຈາກຮຳເຂົ້າ ຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ ເຮັດໃຫ້ຜິວນຽນນຸ່ມ ຊຸ່ມຊື້ນ
  • Sugarcane Extract: ສານສະກັດຈາກອ້ອຍ ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ ຊ່ວຍຢຶດຈັບກັບໂມເລກຸນຂອງນ້ຳພາຍໃຕ້ຊັ້ນຜິວ ແລະ ປ້ອງກັນການສູນເສຍນ້ຳຫລໍ່ລ້ຽງຕາມທຳມະຊາດ
  • Ascorby Glucoside: ອະນຸພັນຂອງວິຕາມິນຊີ ຊຶ່ງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງ, ຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ, ລົດຮອຍແຫ່ວເທິງໃບຫນ້າ, ຈຸດດ່າງດໍາ ຊ່ວຍປັບສະພາບຜິວໃຫ້ຂາວກະຈ່າງໃສ.

Tocopheryl Acetete: ວິຕາມິນຊີຟອຣ໌ມ ທີ່ມີລິດຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະສູງສຸດ ປ້ອງກັນຮອຍແຫ່ວແຫ່ງໄວເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບເຊວລ໌ຜິວ

 

ສ່ວນປະກອບສຳຄັນ

> Astaxanthin: ແອສຕ່າແຊນທິນ / Hydrolyzed Rice Bran Protein: ໂປຣຕີນຈາກຮຳເຂົ້າ / Sugarcane Extract: ສານສະກັດຈາກອ້ອຍ / Ascorbyl Glucoside: ອະນຸພັນຂອງວິຕາມິນຊີ / Tocopheryl Acetete: ວິຕາມິນອີ.