I:BLU

I-BLU

ENERGY FITNESS

  • ອາຫານເສີມເພີ່ມພະລັງງານທີ່ມີສ່ວນປະກອບສຳຄັນຄື ວິຕາມິນ, ເກືອແຮ່, ກົດອາມີໂນ ແລະ ສານສະກັດຈາກທຳມະຊາດ ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມພະລັງງານໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວໃນເວລາອັນສັ້ນໆ ລວມທັ້ງອອກລິດຍາວນານຕໍ່ເນື່ອງຫລາຍຊົ່ວໂມງ.
  • I-BLU (ໄອ-ບີແອລຢູ) ປາສະຈາກສ່ວນປະສົມຂອງຄາເຟອິນ ແລະ ສານກະຕຸ້ນຕ່າງໆທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເປັນອາຫານເສີມທີ່ເຫມາະກັບນັກກີລາ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມພະລັງງານໃຫ້ຮ່າງກາຍ
  • ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຊ່ວຍການເຜົາຜານ ເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງກະຊັບ ຟິດ ແລະ ເຟີມອີກດ້ວຍ.

 

ສ່ວນປະກອບສຳຄັນ

> ໄນອາຊິນາໄມດ໌, ວິຕາມິນບີ 6, ວິຕາມິນບີ 12, ວິຕາມິນຊີ(ແອສຄອຣ໌ບິກ ແອຊິດ), ກົດໂຟລິກ, ແອລອາຣ໌ຈີນີນ ໄຮໂດຣຄໍໄຣດ໌, ແອລລູຊີນ, ແອລໄອລູຊີນ, ແອລວາລີນ, ທໍຣີນ, ສານສະກັດຊາຂຽວ ແລະ ຜົງໂສມອາເມຣິກາ ເປັນຕົ້ນ.