I:PNK

I-PNK

ENERGY WOMEN

  • ອາຫານເສີມສຳຫລັບຜູ້ຍິງທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຊ່ວຍເພີ່ມພະລັງງານໃນການເຮັດວຽກໄດ້ຕະຫລອດທັ້ງມື້ ແລະ ຊ່ວຍປັບສົມດຸນຂອງຮໍໂມນເພດຍິງພາຍໃນຮ່າງກາຍບໍ່ໃຫ້ຫລາຍຫລືຫນ້ອຍເກີນໄປ ຊຶ່ງຊ່ວຍບັນເທົ່າຄວາມຄຽດ ເຮັດໃຫ້ອາລົມສະງົບຕະຫລອດທັ້ງມື້ ລວມທັງມີສ່ວນປະກອບທີ່ຊ່ວຍບໍາລຸງສຸຂະພາບຂອງເສັ້ນຜົມ, ຜິວ ແລະ ເລັບໃຫ້ແຂງແຮງ ເງົາງາມ ດ້ວຍສ່ວນຜະສົມຂອງກົດອາມີໂນຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ຄົງປະສິດທິພາບເປັນຈຳນວນຫລາຍ.

 

ສ່ວນປະກອບສຳຄັນ

> ແອລອາຣ໌ຈີນີນ ໄຮໂດຣຄໍໄຣດ໌, ໂດເອັນໄຊມ໌ ຄິວເທັນ, ວິຕາມິນບີ 1, ວິຕາມິນບີ 2, ໄນອາຊິນາໄມດ໌, ແພນໂທເທນິກ ແອຊິດ, ວິຕາມິນບີ 6, ວິຕາມິນບີ 12, ວິຕາມິນຊີ, ວິຕາມິນອີ, ກຣົດໂຟລິກ, ແອລກຼູຕ່າໄທໂອນ, ສານສະກັດຊາຂຽວ, ສານສະກັດເມັດອະງຸ່ນ, ອັລຟາ ໄລໂພອິຄ ແອຊິດ, ແຄນເບີຣີ່ ແລະ ສານສະກັດທັບທິມ ເປັນຕົ້ນ.