I-RD

ENERGY MEN

  • ອາຫາເສີມເພີ່ມພະລັງງານສຳຫລັບຜູ້ຊາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກສົດຊື່ນໃນທັນທີ່ທັນໃດເພີ່ມພະລັງງານໃນການເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕະຫລອດທັ້ງມື້ ແລະມີສ່ວນປະກອບທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຜົາຜານຂອງຮ່າງກາຍແລະເພີ່ມຂະບວນການສະຫລາຍໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຫລຸດລົງ
  • ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການປັບສົມດຸນຮໍໂມນເພດຊາຍ ໂດຍກະຕຸ້ນການສູບສີດເລືອດ ແລະ ສານຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາການຕອບສະຫນອງຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນ ລວມເຖິງການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ທີ່ຊ່ວຍດູແລສຸຂະພາບຫົວໃຈ ແລະ ວິຕາມິນອື່ນໆ ຈາກສ່ວນຜະສົມຂອງເຄື່ອງດື່ມທີ່ຊ່ວຍໃນການຕ້ານມະເລັງຕ່ອມລູກຫມາກໃນເພດຊາຍ.

 

ສ່ວນປະກອບສຳຄັນ

> ແອລອາຣ໌ຈີນີນ ໄຮໂດຣຄໍໄຮດ໌, ໂຄເອັນໄຊມ໌ ຄິວເທັນ, ວິຕາມິນບີ 1, ວິຕາມິນບີ 2, ໄນອາຊິນາໄມດ໌, ແພນໂທເທນິກ ແອຊິດ, ວິຕາມິນບີ 6, ວິຕາມິນບີ 12, ວິຕາມິນຊີ, ວິຕາມິນອີ, ກຣົດໂຟລິກ, ຊິ້ງຄ໌ ອອກໄຊດ໌, ທໍຣີນ, ສານສະກັດຊາຂຽວ, ສານສະກັດເມັດອາງຸ່ນ, ອັລຟາ ໄລໂພອິຄ ແອຊິດ ແລະ ຜົງໂສມອາເມຣິກາ ເປັນຕົ້ນ.