S-FACE

C-COSMETIC

ຄີມບຳລຸງຜິວຫນ້າທີ່ຊ່ວຍດູແລຜູ້ມີປັນຫາກ່ຽວກັບ ຮອຍແຫ່ວເທິງໃບຫນ້າ, ຜິວຫມອງຄ້ຳບໍ່ສົດໃສ, ຝ້າ, ກະ, ຈຸດດ່າງດຳ, ຜິວຫຍາບກ້ານບໍ່ລຽບນຽນ ເມື່ອໃຊ້ແລ້ວຈະສໍາຜັດເຖິງຄວາມນຸ້ມນຽນລະອຽດຂອງຜິວ ເຮັດໃຫ້ຜິວຫນ້າກະຈ່າງໃສ ເປັນທຳມະຊາດ.

 

ສ່ວນປະກອບສຳຄັນ

> Phytocelltec Malus Domestica (ໄຟໂຕເຊລລ໌ເທຄ ມາລາສ ໂຄເມສທິກ້າ) ເປັນສະເຕັມເຊລລ໌ຊຶ່ງມີຄວາມສາມາດຊືມລົງສູຜິວໄດ້ດີ ຊ່ວຍບຳລຸງເຊລລ໌ຂອງຜິວຫນັງໃຫ້ແຂງແຮງ ເຮັດໃຫ້ເຊລລ໌ຜິວອາຍຸຍືນຍາວສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຮອຍແຫ່ວເທິງໃບຫນ້າຊ້າລົງກວ່າປົກກະຕິ ແລະ ຜິວຫນ້າເບິ່ງຄືອ່ອນເຍົາ.

VC-IP (ວີຊີ ໄອພີ) ເປັນວິຕາມິນຊີໃນຮູບ Ester ລະລາຍໄດ້ດີໃນນ້ຳມັນ ບໍ່ມີຄວາມເປັນກົດຄືວິຕາມິນຊີທົ່ວໄປທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳ ສາມາດຊຶມຜ່ານຜິວຫນັງໄດ້ດີ ມີປະສິດທິພາບໃນການກະຕຸ້ນສ້າງ Collagen ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜິວຫນ້ານຸ່ມມື່ນ ຊຸ່ມຊື່ນ ບໍ່ແຫ້ງກ້ານ.

Alpha-Arbutin (ແອລຟ່າ ອາບູຕິນ) ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການສ້າງເມລານິນ ທີ່ເປັນສາເຫດໃຫັເກີດຝ້າ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ມີປັນຫາເລື່ອງຮອຍຝ້າຄ່ອຍໆຈາງລົງເຮັດໃຫ້ຜິວຫນ້າຂາວກະຈ່າງໃສຍິ່ງຂື້ນ.
**ຫມາຍເຫດ Ester ຄືເປັນຟອຣ໌ມທີ່ເກີດຈາກສານອິນຊີທີ່ເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບເຫລົ້າ.