S-FACE

S-FACE

C-COSMETIC ຄີມບຳລຸງຜິວຫນ້າທີ່ຊ່ວຍດູແລຜູ້ມີປັນຫາກ່ຽວກັບ ຮອຍແຫ່ວເທິງໃບຫນ້າ, ຜິວຫມອງຄ້ຳບໍ່ສົດໃສ, ຝ້າ, ກະ, ຈຸດດ່າງດຳ, ຜິວຫຍາບກ້ານບໍ່ລຽບນຽນ ເມື່ອໃຊ້ແລ້ວຈະສໍາຜັດເຖິງຄວາມນຸ້ມນຽນລະອຽດຂອງຜິວ ເຮັດໃຫ້ຜິວຫນ້າກະຈ່າງໃສ ເປັນທຳມະຊາດ.   ສ່ວນປະກອບສຳຄັນ > Phytocelltec Malus...
C-MASK

C-MASK

C-MASK C-COSMETIC C-MASK ຕອບໂຈດທຸກປັນຫາຜິວ, ລົດສິວ, ຝ້າ, ກະ, ຈຸດດ່າງດຳ, ຮອຍຫມອງຄ້ຳ ແລະ ຮອຍແຫ່ວຕາມໄວ ດ້ວຍສ່ວນຜະສົມອັນຊົງຄຸ່ນຄ່າ ປະສານວິຕາມິນ ແລະ ສານສະກັດຈາກທໍາມະຊາດນາໆຊະນິດ Astaxanthin:    ໃຄຫິມະຈາກສະວິຕເຊີຣ໌ແລນດ໌   ເປັນສານທີ່ອອກລິດຕ້ານຄວາມຊະລາ (Anti-aging)...